КПНЗ "Центр дитячої та юнацької творчості" ДМР

 

МАНМиН

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Малу Академію  народних мистецтв і наук

1. Загальна частина:

1.1. Мала Академія народних мистецтв і наук – є однією з форм роботи системи позашкільної освіти, основним напрямком діяльності якої є дослідницько–пошуковий, експериментальний. МАНМІН залучає вихованців закладу до експериментальної, науково – дослідницької, творчої роботи і тим самим орієнтована на національне виховання, усвідомлення належності до Українського народу, європейської цивілізації, направлена на формування етнокультурної, громадянської, патріотичної позиції у сучасних дітей та молоді.

      1.2. Мала Академія народних мистецтв і наук орієнтована на досягання спектру актуальних цілей сьогодення:

 • розвиток творчо – обдарованих дітей з орієнтуванням їх до реалій сучасності в рамках перспективи соціокультурної динаміки;
 • виявлення, розвиток і підтримка обдарованої дитини, стимулювання її творчого потенціалу, розвиток наукової та дослідно-експериментальної діяльності вихованців;
 • задоволення потреб вихованців у професійному самовизначенню і відповідності до їхніх інтересів і здібностей;
 • демократизація та гуманізація системи національних цінностей;
 • виявлення об’єктів культурної спадщини, шляхом здійснення науково – дослідницьких та пошукових робіт  з метою визначення їх культурної цінності та одержання нової інформації;
 • навчання та розвиток у молоді етнокультурного характеру, з метою збереження традицій віків, враховуючи сучасне відношення молоді до національного виховання, а саме занепаду та відокремлення його від «модних» стандартів;
 • підготовка дітей та майбутньої молоді до життя в постійно змінюваному, конкурентному, взаємозалежному світі;
 • підготовка вихованців закладу задля подальшого вступу до Малої академії наук України.

1.3. Мала Академія народного мистецтва і науки у своїй діяльності керується законодавчою базою: Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", актами Президента України, Кабінету Міністрів України, «Про затвердження Порядку обліку культурної спадщини» від 01.04.2013. № 528/23060, «Про Програму збереження та розвитку об’єктів культурної і природної спадщини, розташованих на території Дніпропетровської області на 2014 – 2019 роки» від 31.01.2014. № 524/25 VI.

2. Організаційно – правові функції діяльності Малої Академії народних мистецтв і наук:

2.1. Ліквідація Малої Академії народних мистецтв і науки, зміна назви здійснюється за наказом директора КПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» ДМР та  погодженням з Управлінням  молоді, позашкільної освіти та національно – патріотичного виховання Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради на підставі змін та оновлення законів України про освіту. Зміна положення про Малу Академію народних мистецтв і науки, її основні функції, форми роботи, структура роботи може змінюватись на підставі розвитку системи національної освіти в контексті глобалізацій, викликів часу і затверджується на засіданні педагогічної ради КПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» ДМР.

3. Організація навчально – виховного процесу:

3.1. Мала Академія народних мистецтв і наук проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову  і  творчо – практичну роботу з вихованцями  позашкільного закладу.

3.2. Мала Академія народних мистецтв і наук працює за річним планом роботи, розробленим методистом КПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» ДМР Цариніною С.П.

3.3. Навчально – виховний процес у Малій Академії народних мистецтв і наук здійснюється  за типовими навчальними планами і програмами, що схвалені міністерством освіти і наук України, а, також, планами і програмами, затвердженими місцевими органами виконавчої влади.

3.4. До Малої Академії народних мистецтв і наук приймаються  вихованці КПНЗ «Центр дитячої  та юнацької творчості» ДМР  середньої (9 – 13 р.) та старшої (14 – 17 р.) вікової категорії, які відвідують гурток на протязі двох років, мають певні досягнення: грамоти, дипломи, подяки; активно приймають участь у виставках, конкурсах, суспільно – масовій роботі закладу; наявність прагнення до оволодіння вітчизняною і світовою культурною спадщиною.

3.5. Зарахування до Малої Академії народних мистецтв і наук може здійснюватися протягом навчального року за поданням керівників гуртків та бажанням  вихованців і згодою батьків. Керівники гуртків протягом вересня надають подання до зарахування учнів до лав Малої Академії народних мистецтв і наук. Списки слухачів, їх кількість може сягати до 15 чоловік, і кандидатів  у дійсні члени Малої Академії народних мистецтв і наук,  у кількості 2 – 3 учня, які в даному навчальному році займатимуться пошуковою, експериментальною або творчою роботою, написанням і захистом науково – дослідницьких робіт  у Малій Академії  народних мистецтв і наук. Надається повна характеристика кандидата з особистими даними. Презентація та знайомство учнів відбувається щорічно у період з 20 – до 31- го жовтня.

3.6. Координація роботи Малої Академії  народних мистецтв і наук і контроль за рівнем навчання вихованців   покладається на методиста КПНЗ « Центр дитячої та юнацької творчості» ДМР Цариніну С.П.

3.7. Навчальний рік в Малій Академії народних мистецтв починається 1 вересня. Тривалість навчального року встановлюється як і для КПНЗ « Центр дитячої та юнацької творчості» ДМР.

 

Комплектування  груп здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка.

3.7. Мала Академія народних мистецтв і наук передбачає навчання вихованців згідно з індивідуальним планом на індивідуальних заняттях, як правило, 2 – 3 учні, відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах.

3.8.  Навчально-виховний процес у Малій Академії народних мистецтв і наук КПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» ДМР здійснюється диференційовано (відповідно до віку, індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, стану здоров'я), у своїй діяльності використовує різні організаційні форми роботи: індивідуальна робота, майстер – класи, круглі столи, лекції, конференції, конкурси, виставки, екскурсії, практична робота, тренінгові програми, онлайн - конференції, медіа – презентації, а також використання інших форм, передбачених Статутом закладу.

3.9. Тривалість одного заняття у Малій Академії народних мистецтв і наук визначається навчальними планами і становить 45 хвилин.

3.10. Навчання у Малій Академії народних мистецтв і наук відбувається за трьома рівнями:

1- - початковий.  На даному рівні вихованці закладу отримують початкові загальні знання з основ культури і мистецтва, наук, набувають навички з пошукової, дослідницької, експериментальної роботи, беруть участь у написанні творчих рефератів, визначають тему своєї пошукової, експериментально-дослідницької роботи;

2 - основний. На другому етапі вихованці отримують знання, практичні уміння і навички для самостійного оволодіння практичними, науковими і технічними знаннями понад обсяги навчальних програм позашкільного закладу; розвивають свої інтереси та нахили до наукових досліджень, творчої роботи за певною тематикою, вдосконалення практичних вмінь з виготовлення виробів декоративно – ужиткового мистецтва; задовольняють потреби в професійній орієнтації; беруть активну участь у виставках, масових заходах, майстер – класах, конкурсах, тренінгових програмах, зустрічах з діячами культури та мистецтва; захищають творчі наукові роботи;

3 - вищий. Під час навчання на третьому етапі  учні проводять дослідницьку, пошукову та експериментальну роботу з різних проблем науки, техніки, мистецтва; беруть участь і виступають організаторами у пошукових експедиціях; міських, всеукраїнських творчих, практичних і наукових проектах; у масових заходах (конкурсах,  виставках, конференціях, народно – традиційних святах ), опубліковують свої роботи у різних друкованих джерелах.

Відповідно до рівня навчання  визначаються мета і перспективи діяльності, чисельний склад, розробляється навчально – виховна  програма.

3.11. Мала Академія  народних мистецтв і наук згідно з Указом Президента України про «Національну стратегію розвитку освіти до 2021 року» від 25.06.2013. № 344/2013 з 2014 року включає п’ять відділень:

 1. Художньо – естетичне, що має секції:
 • Декоративно – ужиткове мистецтво:
 • «Кераміка»;
 • «Писанкарство»;
 • «Петриківський розпис»;
 • «Вишивка»;
 • « Аплікація і плетіння соломкою»;
 • «Витинанка»;
 • «Паперопластика»;
 • «Графічний колаж»;
 • «Гобелен»;
 •  «М’яка іграшка»;
 • «Народні ремесла України»;  
 • «Лялькарство» ;
 • «Різьба по дереву».
 • Фольклористика і народознавство:
 • Хореографічний колектив народного танцю «Червона рута»;
 • Театральна студія «Арлекіно».
 1. Соціально – патріотичне відділення, що має секції:
 •  Учнівське самоврядування:
 • Самарський районний Парламент дітей та юнацтва.
 • Інтелектуальна спрямованість:
 • «Юні інтелектуали».
 • Патріотичне виховання
 • «Сокіл - Джура»
 1. Науково – технічнічне відділення:
 • «Радіокеровані моделі»;
 • «Судномоделювання»
 1. Еколого – натуралістичне відділення:
 • Агітбригада «Дніпро;
 • «Юний хендлер»
 1. Туристсько – краєзнавче відділення:
 • «Туристи – краєзнавці»

3.12. Вихованці позашкільного закладу, які захистили науково – дослідницькі роботи в КПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» ДМР, нагороджуються дипломами, подарунками, і  отримують клопотання до Малої академії наук України в Дніпровське відділення, за власним бажанням і згодою батьків.

3.13. З метою підвищення професійної кваліфікації  педагогів комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» ДМР і  удосконалення  навчально – виховного процесу, у Малій Академії народних мистецтв і наук передбачено організація школи для педагогів, проведення педагогічних нарад, круглих столів, форумів.

3.15. Захист науково – дослідницьких робіт проходить з 20 – го по 30 - е квітня кожного року.

3.16. Навчальний рік у Малій Академії народних мистецтв і наук закінчується згідно з річним планом роботи КПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» ДМР.

4. Учасники навчально-виховного процесу Малої Академії народних мистецт і  наук  КПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» ДМР

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Малій Академії народних мистецтв і наук є:

вихованці  КПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» ДМР;

директор, заступник директора позашкільного закладу;

 керівники гуртків КПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» ДМР, методисти, культорганізатор закладу, батьки або особи, які їх замінюють.

4.2. Вихованці Малої Академії народних мистецтв і наук можуть бути: слухачами, кандидатами в члени або дійсними членами Малої Академії  народних мистецтв і наук КПНЗ  «Центр дитячої та юнацької творчості» ДМР.

         Слухачами Малої Академії народних мистецтв і наук учнівської молоді можуть бути  вихованці позашкільного закладу, які навчаються у гуртках за програмою першого року навчання, активно приймають участь у культурно – масових заходах закладу, виставках, займаються пошуковою діяльністю.

         Кандидатами в члени Малої Академії народних мистецтв і наук  КПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» ДМР можуть стати учні, які навчаються в гуртках, за програмою основного рівня, мають дипломи, грамоти та відзнаки районного, міського та обласного рівнів.

         Дійсними членами Малої Академії  народних мистецтв і наук можуть стати кандидати у члени Малої Академії народних мистецтв і наук, які навчаються в гуртках, вищого рівня,  приймали участь у заходах, конкурсах, виставках, захистили науково – дослідницькі роботи згідно обраних тем.

5. Права та обов’язки учасників навчально – виховного процесу Малої Академії народного мистецтва і науки :

5.1. Права та обов'язки вихованців (учнів, слухачів), педагогічних працівників малої академії наук та батьків або осіб, які їх замінюють, визначаються Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про позашкільну освіту" та Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433.

 5.2.Слухачі, кандидати і дійсні члени Малої Академії народних мистецтв і наук мають право:

 • працювати за певним напрямком в обраній секції;
 • на індивідуальне навчання, розуміння, підтримку, гнучкий графік співпраці зі сторони педагога;
 • презентувати свої досягнення на заходах, конкурсах, виставках, фестивалях, приймати активну участь у житті колективу;
 • використовувати для проведення пошуково – дослідницької роботи матеріальну базу навчальних закладів за участю вчених, фахівців, працівників позашкільних навчальних закладів.
 • отримувати консультації з питань науково – дослідницької роботи у адміністрації КПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» ДМР, користуватись ІКТ технологіями.

5.3. Слухачі, кандидати і дійсні члени Малої Академії народних мистецтв і наук забов’язані:

 • навчитись грамотно та суттєво розбиратись у вибраній тематиці власних питань, широко розуміти спектр дії науково – пошукової діяльності, пропагандувати отриману інформацію серед однолітків, батьків;
 • всебічно проводити теоретичні та практичні дослідження та узагальнювати вивчений матеріал  практичної, творчої, науково – дослідницької роботи;
 • щорічно захищати свої дослідження на засіданнях Малої Академії народних мистецтві наук.

5.4. Керівники гуртків Малої Академії народних мистецтв і наук працюють відповідно до режиму роботи закладу та розкладу занять, затвердженого його директором.

5.5. Методичну підтримку стосовно теоретичної літератури, сценарії масових заходів (презентації кандидатів та захисту науково – дослідницьких робіт) надають методисти  КПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» ДМР, протягом року (щорічно);

5.6.  Підвищення кваліфікації керівників гуртків на заняттях школи для педагогів проводить методист КПНЗ « Центр дитячої та юнацької творчості» ДМР;

5.7. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків, крім випадків, передбачених законодавством.

5.8. Педагогічні працівники закладу підлягають атестації, як правило, один раз у п'ять років відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.

         6.Управління Малої Академії народних мистецтв і наук:

6.1. Куратором Малої Академії народних мистецтв і наук є  методист КПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» ДМР, що призначається директором закладу.

6.2. З метою розвитку та вдосконалення діяльності навчально-виховного процесу, наукової діяльності вищим колегіальним органом управління Малої Академії народних мистецтв і наук є збори, які проводяться 1 раз на рік. В період між зборами роботою  Малої Академії народних мистецтв і наук керує президія, яка обирається на зборах строком на 2 роки. До складу президії входять :

 • найбільш активні учасники Малої Академії народних мистецтв і наук;
 • народні майстри;
 • керівники гуртків.

Очолює президію Президент Малої Академії народних мистецтв і науки, який обирається з числа вихованців – дійсних членів МАНМІМ.

6.3. Мала Академія народних мистецтв і наук входить до асоціаціі «Малих Академій народних мистецтв» області, рада якої координує й спрямовує діяльність Малої Академії народних мистецтв і наук, має консультативний центр.