ВУЗ ШАГ
   

КПНЗ "Центр дитячої та юнацької творчості" ДМР

 

Персональна анкета керівника гуртка

 

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь в анкетувані, що проводить лабораторія діяльності позашкільних закладів Інституту проблем виховання НАПН України.

Анкета

Прізвище, ім’я, по батькові __________________________________________________________

Посада __________________________________________________________________________

Рік народження ___________________________________________________________________

Освіта (навчальний заклад) _________________________________________________________

Педагогічний стаж загальний/педстаж у позашкільному закладі ____________/_______________

Коли, де і як підвищуєте свою кваліфікацію? ___________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Як Ви вважаєте, чи існує зв’язок між рівнем професійної кваліфікації педагога і індивідуальним досягненням його вихованців? Обґрунтуйте відповідь, будь ласка.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 У чому полягає основна мета програми Вашого гуртка? ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Які якості Ви виховуєте у своїх вихованців?_____________________________________________

_________________________________________________________________________________

Як Ви розумієте сутність поняття „ етнокультурне виховання”?____________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Які чинники, на Ваш погляд, впливають на етнокультурне виховання  учнів? _________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

Дайте загальну оцінку сформованості етнокультурної компетентності у Ваших вихованців. Обґрунтуйте відповідь, будь ласка.__________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Якими виховними технологіями (методами, формами, засобами) Ви формуєте етнокультурну компетентність у вихованців?______________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Дякуємо за співпрацю!