ВУЗ ШАГ
   

КПНЗ "Центр дитячої та юнацької творчості" ДМР

 

Програма дослідно – експериментальної роботи "Етнокультурне виховання учнів"

 

Програма

дослідно-експериментальної роботи

“Етнокультурне виховання учнів засобами декоративно-ужиткового мистецтва в умовах позашкільного навчального закладу” на базі Комунального позашкільного навчального закладу

«Центр дитячої та юнацької творчості» Дніпропетровської  міської ради Дніпропетровської області

на 2012 – 2016 роки

1

 №

Зміст роботи

Термін

виконання

Очікувані результати

 

І. Організаційно-підготовчий етап (травень 2012 р.  – грудень 2012 р.)

 

1.

 

Визначення кола учасників дослідно-експериментальної роботи, конкретизація завдань діяльності у відповідності до мети дослідно-експериментальної роботи.

 Травень  2012р.

Готовність учасників до роботи в умовах експерименту.

2.

Проведення педагогічної ради за темою “Основні завдання діяльності позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» на І етапі дослідно-експериментальної роботи”.

 Червень

2012 р.

 

План, протокол проведення педагогічної ради.

3.

 

 

 

 

 

 

Розробка нормативного забезпечення дослідно-експериментальної роботи; визначення та уточнення функціональних обов’язків членів педагогічного колективу щодо вирішення завдань експерименту:

а) розробка Інструкції про функціональні обов’язки членів педагогічного колективу з питань   етнокультурного виховання засобами декоративно-ужиткового мистецтва позашкільного навчального закладу;

б) підписання договорів про співпрацю педагогічного колективу позашкільного закладу з установами та організаціями, які здійснюють етнокультурне виховання засобами декоративно-ужиткового мистецтва в м. Дніпропетровську.

 

 

 Липень

2012 р.

 

 

 Серпень –вересень

2012 р.

Створення бази нормативного забезпечення експерименту.

 

 

 

 

 

Налагодження співпраці щодо вирішення завдань експерименту.

 

4.

 Теоретичний аналіз науково-методичної літератури з проблеми   етнокультурного виховання учнів.

 Травень  -     грудень 2012р.

Визначення ідей, важливих для поглибленого дослідження та апробації у ході дослідно-експериментальної роботи.

 

5.

Вивчення та аналіз педагогічного досвіду з проблеми дослідно-експериментальної роботи.

 

 Травень  -  грудень  2012р.

Створення бази даних про етнокультурне виховання в позашкільних навчальних закладах на практиці.

6.

Складання кошторису витрат для забезпечення реалізації програми дослідно-експериментальної роботи.

 Травень

2012 р.

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення дослідно-експериментальної роботи.

7.

Планування роботи тимчасових творчих колективів  з різних аспектів експериментального дослідження.

Серпень 2012 р.

Програми роботи тимчасових творчих колективів.

 

8.

Визначення рівня підготовленості педагогічного колективу до етнокультурного виховання учнів. 

 Травень-вересень 2012 р.

Аналітичні матеріали. 

9.

Методична робота з підготовки педагогів до реалізації завдань дослідно-експериментальної роботи.

За окремим планом

 Обізнаність педагогів з питань реалізації завдань дослідно-експериментальної роботи.

ІІ. Концептуально-діагностичний етап (січень 2013 р. -   вересень 2014 р.)

1.

 

Визначення педагогічним колективом теоретико-концептуальних засад етнокультурного виховання засобами декоративно-ужиткового мистецтва в умовах позашкільного навчального закладу.

Січень 2013р. –  серпень

2014 р.

Готовність педагогічного колективу до вирішення завдань експерименту.

2.

Уточнити сутність поняття етнокультурного виховання, етнокультурної компетентності учнів як результату процесу етнокультурного виховання учнів, визначити компоненти, критерії, показники та рівні сформованості заданої якості.

 Січень –   травень    2013 р.

  Визначення та структура ключового поняття.

3.

Відбір діагностичних методик дослідження.

   Червень-вересень 2013 р.

Діагностичний інструментарій дослідження.

4.

Визначення рівня сформованості етнокультурної компетентності вихованців позашкільного навчального закладу.

 

 Жовтень – листопад

2013 р.

Аналітичні матеріали.

5.

Визначення організаційно-педагогічних умов етнокультурного виховання учнів засобами декоративно-ужиткового мистецтва.

Грудень 2013р.-березень 2014 р.

Організаційно-педагогічні умови етнокультурного виховання учнів засобами декоративно-ужиткового мистецтва.

6.

Розроблення  моделі етнокультурного виховання учнів   та навчально-методичного забезпечення її реалізації.

 Квітень – липень 2014 р.

Модель етнокультурного виховання учнів засобами декоративно-ужиткового мистецтва, навчально-методичне забезпечення.

7.

Стратегічне планування методичної і навчально-виховної роботи позашкільного навчального закладу відповідно до завдань дослідно-експериментальної роботи і результатів діагностики.

 

 Липень-серпень  2014 р.

Плани роботи.

8.

Підготовка та проведення розширеної педагогічної ради “Основні завдання та зміст етнокультурного виховання засобами декоративно-ужиткового мистецтва в умовах позашкільного навчального закладу”.

 

 Вересень   2014 р.

  Активізація всіх учасників дослідно-експериментальної роботи.

ІІІ. Формувальний етап

(жовтень 2014 р. –  грудень 2015 р.)

 

1.

Визначення рівня сформованості етнокультурної компетентності вихованців позашкільного навчального закладу на початку формувального етапу експерименту.

 

   Жовтень 2014 р.

Аналітичні матеріали.

2.

 Експериментальне дослідження  організаційно-педагогічних умов підвищення ефективності етнокультурного виховання засобами декоративно-ужиткового мистецтва в позашкільному навчальному закладі.

Вересень 2014 р. – грудень 2015 р.

  Визначення  організаційно-педагогічних умов підвищення ефективності етнокультурного виховання в позашкільному навчальному закладі.

3.

 Визначення рівня сформованості етнокультурної компетентності вихованців позашкільного навчального закладу в кінці формувального етапу експерименту.

 Травень 2015 р.

 Аналітичні матеріали.

4.

 Проведення Всеукраїнського науково-практичного семінару “Етнокультурне виховання учнів засобами декоративно-ужиткового мистецтва в умовах  позашкільного навчального закладу”.

 Грудень

2015 р.

 Програма семінару, науково-методичні матеріали.

 

ІV. Контрольно-узагальнювальний етап

(січень 2016 р.–  грудень 2016 р.)

1.

Здійснення контрольного діагностування рівня етнокультурної компетентності вихованців позашкільного навчального закладу згідно з визначеними критеріями та показниками.

 Січень -лютий 2016 р.

Аналітичні матеріали.

2.

Порівняння результатів діагностичного і контрольно-узагальнювального етапів експерименту, визначення співвідношення результатів експерименту з поставленою метою та визначеними завданнями.

 Березень  2016 р.

Аналітичні висновки про результативність розробленої моделі етнокультурного виховання учнів.

3.

Поширення досвіду дослідно-експериментальної роботи з означеної проблеми через публікації у пресі.

 Січень – грудень  2016 р.

Статті, посібники, методичні рекомендації за темою дослідження.

4.

Презентація результатів дослідно-експериментальної роботи на  всеукраїнських конференціях, семінарах, виставках.

Січень –  грудень  2016 р.

Тексти виступів. 

5.

Популяризація результатів дослідно-експериментальної роботи у системі методичної роботи області.

 Січень – грудень  2016 р.

Презентаційні матеріали.

6.

Підготовка науково-методичного посібника “Етнокультурне виховання учнів засобами декоративно-ужиткового мистецтва в умовах позашкільного навчального закладу” та наукового звіту про підсумки проведення дослідно-експериментальної роботи за темою дослідження.

 Листопад-грудень

2016 р.

Науково-методичний посібник, науковий звіт, додатки до наукового звіту (науково-методичне та програмне забезпечення експерименту).

 

Науковий керівник                                                                                                                                                А.В.Корнієнко