ВУЗ ШАГ
   

КПНЗ "Центр дитячої та юнацької творчості" ДМР

 

Звіт за перебіг ІІІ етапу експерименту 2015 - 2016 навчального року!

«Етнокультурне виховання учнів засобами декоративно – ужиткового мистецтва в умовах позашкільного навчального закладу» - у першому півріччі 2015- 2016 навчального року педагогічний колектив закладу працював у рамках ІІI (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи з теми: «Етнокультурне виховання учнів засобами декоративно-ужиткового  мистецтва в умовах позашкільного навчального закладу». Роботою було передбачено виконання  ряду завдань.

Насамперед, на початку року, були чітко окреслені задачі III етапу роботи і шляхи їх вирішення на педагогічній нараді 31.08.2015 року:

•        експериментальне дослідження організаційно – педагогічних умов підвищення ефективності етнокультурного виховання засобами декоративно – ужиткового мистецтва в позашкільному навчальному закладі;

•        визначення рівня сформованості етнокультурної компетенції вихованців позашкільного навчального закладу в кінці формувального етапу експерименту;

•        проведення Всеукраїнського науково – практичного семінару «Етнокультурне виховання учнів засобами декоративно – ужиткового мистецтва в умовах позашкільного навчального закладу».

Насамперед, формувальний етап експерименту був спрямований на визначення рівня  етнокультурного виховання учнів Центру і порівняння результатів дослідження на початку формувального етапу і наприкінці. В експерименті брали участь дві групи учасників: експериментальна група та контрольна група. Експериментальна група складалася з учнів гуртків декоративно – ужиткового мистецтва – 135 вихованців. Контрольну групу  складали вихованці гуманітарного, героїко - патріотичного напряму, хореографічний колектив народного танцю «Червона Рута» в кількості 120 вихованців.

Нами широко проводиться робота по розповсюдженню досвіду з дослідно – експериментальної роботи шляхом публікацій у пресі – журнал «Позашкілля» № 7 (103), липень 2015, стаття: «Дослідно – експериментальна робота у ПНЗ як засіб удосконалення й модернізації навчально – виховного процесу»; конференціях – Обласна науково – практична конференція: «Оновлення системи управління в умовах реформування вітчизняної освіти» і міська педагогічна конференція працівників позашкільних навчальних закладів -  висвітлення питання: «Дослідно – експериментальна робота у позашкільному навчальному закладі як засіб зростання професіоналізму педагога і набуття вихованцями важливих компетентностей»; обласний семінар для керівників художньо – естетичного напрямку позашкільних навчальних закладів  – «Дослідно – експериментальна робота як інноваційна форма роботи».

Проведено експериментальне дослідження організаційно – педагогічних умов підвищення ефективності етнокультурного виховання засобами декоративно – ужиткового мистецтва у позашкільному закладі. А саме: розробка наскрізної програми, яка буде надавати можливість ознайомлюватися з загальнонаціональними та культурно-історичними особливостями конкретного регіону учням гуртків різних напрямів даного ПНЗ. Цьому має сприяти проведення виставок, майстер-класів, інших масових заходів із збереження народних традицій; розробка комплексу програм для гуртків декоративно-ужиткового мистецтва, відповідно до класифікації рівнів; підвищення професійного рівня педагогів; проведення учнями науково-дослідницьких робіт під керівництвом педагога та їх захисту в Малій академії народних мистецтв.

Навчальні програми схвалено методичною і науковою радою Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, вченою радою, що надало дозвіл на використання навчально – виховних програм  у межах Дніпропетровської області в позашкільних навчальних закладах та позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів. Нами укладено і надруковано збірник навчальних програм з позашкільної освіти художньо – естетичного напряму.

Також методистом Центру Цариніною С.П. розроблено програму для педагогів «Етнокультурне виховання учнів». Зміст програми спрямований на те, щоб керівники гуртків за час навчання ознайомились з проблемою етнокультурного виховання підростаючого покоління, з методикою поєднання у професійній діяльності  традиційних і інноваційних форм і методів роботи. За умови ознайомлення з темами програми, виробили для себе індивідуальний стиль роботи з  етнокультурного виховання гуртківців. Теми для розгляду обрані у відповідності до запитів, зацікавленості керівників гуртків.

За перше півріччя 2015- 2016 навчального року педагогами Центру у рамках дослідно – експериментальної роботи: « Етнокультурного виховання учнів засобами декоративно – ужиткового мистецтва»  було проведено 14 майстер – класів по гуртках, 3 майстер – класи для педагогів – організаторів шкіл району і один масовий захід «Покровські ігри» у Центрі для вихованців гуртків декоративно – ужиткового напрямку.

У другому півріччі 2015- 2016 навчального року педагогічний колектив закладу працював у рамках IV (контрольно – узагальнювального) етапу дослідно-експериментальної роботи з теми: «Етнокультурне виховання учнів засобами декоративно-ужиткового  мистецтва в умовах позашкільного навчального закладу». Робота у рамках контрольно – узагальнювального етапу передбачає:

•        Здійснення контрольного діагностування рівня етнокультурної компетентності вихованців позашкільного навчального закладу згідно з визначеними критеріями та показниками;

•        Порівняння результатів діагностичного і контрольно - узагальнювального етапів експерименту, визначення співвідношення результатів експерименту з поставленою метою та визначеними завданнями;

•        Поширення досвіду дослідно-експериментальної роботи з означеної проблеми через публікації у пресі;

•        Презентація результатів дослідно-експериментальної роботи на  всеукраїнських конференціях, семінарах, виставках;

•        Популяризація результатів дослідно-експериментальної роботи у системі методичної роботи області.

         Друге півріччя розпочалось з ретельної підготовки до Всеукраїнського семінару. Керівники гуртків складали конспекти майстер – класів, відпрацьовували технологію проведення, готували матеріал і обладнання. Адміністрація закладу  працювала над презентаційним матеріалом результатів роботи за дослідно – експериментальною програмою (презентації, фільм про перебіг експерименту і досягнення, буклети, програми, збірник навчальних програм з художньо – естетичного напряму роботи). Всеукраїнський науково - практичний семінар: "Етнокультурне виховання учнів засобами декоративно - ужиткового мистецтва в умовах позашкільного навчального закладу" було проведено 18 лютого 2016 року на базі КПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» ДМР. Цілі проведення семінару: презентувати результати дослідно-експериментальної роботи комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Дніпропетровської міської ради і популяризація декоративно-ужиткового мистецтва як засіб етнокультурного виховання;

Згідно з електронними заявами участь у семінарі мали брати 65 колег з різних областей України. Згідно з листом реєстрації - участь прийняли 81. Цей семінар - підведення підсумків 3-х річної роботи колективу Центру над 4-х річним експериментом. Звіт про завершення 3-го - формувального етапу, результатом якого стало впровадження 6-ти новітніх освітніх програм за напрямками: "Витинанка", "Народні ремесла", "Писанкарство", "Петриківський розпис", "Кераміка", "Аплікація соломкою" та програми для педагогів: "Етнокультурне виховання". 4 - ри програми були офіційно затверджені Департаментом освіти та науки Дніпропетровської області та рекомендовані для навчання дітей в позашкільній освіті, а також отримали гриф Міністерства науки і освіти України. Семінар розпочато з пленарного засідання У конференції взяли участь науковці, директори, методисти, керівники гуртків позашкільних навчальних закладів з  м. Дніпропетровська, м. Києва, м. Вінниці, Дніпропетровської області. Виступили доповідачі: Яковенко Олена Костянтинівна, заступник начальника відділу навчально-виховної роботи управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради; Панченко Тетяна Геннадіївна, директор КПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» ДМР; Павлова Людмила Михайлівна, методист вищої категорії відділу дослідження підготовки вчителів Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України; Мачуський Валерій Віталійович, завідувач лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник; Корнієнко Анна Володимирівна, старший науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник; Цариніна Світлана Павлівна, методист з дослідницько-експериментальної роботи КПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» ДМР.

Учасники семінару взяли участь у пленарному засіданні, майстер-класах, а також інших запланованих заходах. У доповідях і виступах  наголошувалося на проблемі етнокультурного виховання в позашкільних навчальних закладах, на дослідно-експериментальній роботі як одного з чинників інноваційного розвитку навчального закладу та засобу зростання професіоналізму педагога, набуття вихованцями важливих компетентностей.

          КПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» ДМР презентував  результати дослідно-експериментальної роботи на  сьомій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти», яка проходила 17 – 19 березня 2016 року у Київському палаці дітей та юнацтва. У рамках виставки було проведено Фестиваль презентацій творчих досягнень експериментальних закладів України. Директор КПНЗ КПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» ДМР Панченко Т.Г. у своєму виступі за темою: «Дослідно – експериментальна робота як засіб зростання професіоналізму педагога та набуття вихованцями важливих компетентностей» представила тему і досягнення педагогічного колективу, а також на виставкових стендах були презентовані власні здобутки, напрацювання, досвід роботи з експериментальної  програми: "Етнокультурне виховання учнів засобами декоративно - ужиткового мистецтва в умовах позашкільного навчального закладу".      У рамках виставки президентський стипендіат, народний майстер України з писанкарства Поджаренко А. В. проводила майстер – клас з Петриківського розпису (візитна картка Дніпропетровської області), бажаючих оволодіти даним видом декоративно – ужиткового мистецтва було багато.

         Участь у виставці прийняли 1500 навчальних закладів України. 200 закладів були відзначені медалями: бронза, срібло,золото. Виставка тривала 3 дні. Колектив Центру дитячої та юнацької творчості Дніпропетровської міської ради  отримав сертифікат: "Лідер сучасної освіти", дипломи учасників та вдячність. І звичайно - срібну медаль за науково - дослідницьку роботу.

 У виставці приймали участь директор Центра - Панченко Т.Г., методисти - Цариніна С.П., Панченко Д.С. та завідувач декоративно - ужиткового відділу - Поджаренко А.В.

Колектив Центру активно працює над підвищенням рівня етнокультурної компетентності  вихованців закладу. Так за друге півріччя проведено13 майстер – класів по гурткам декоративно – ужиткового мистецтва, 1 майстер - клас етнокультурного спрямування для педагогів шкіл району, районі тематичні відкритті заняття для навчальних закладів району: «Соборність великої країни», «Гімн Вербицького – через роки у серце».