Комунальний позашкільний навчальний заклад "Центр дитячої та юнацької творчості" Дніпропетровської міської ради

 

Фінансова діяльність

      Фінансове забезпечення діяльності  комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Дніпропетровської міської ради ведеться при самостійному бухгалтерському обліку з районного бюджету, строго у відповідності з нормативно-правовими документами, згідно з «Інструкцією про бухгалтерський облік у бюджетних установах», Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про пенсійне забезпечення», Закон «Про оподаткування доходів громадян», іншими існуючими нормативно-правовими актами, постановами Кабінету Міністрів України, Положенням про бухгалтерію та наказів по Центру.

         У плані роботи  Центру  є в наявності конкретні заходи щодо фінансово-господарської діяльності закладу з визначеними термінами виконання та призначеннями відповідних осіб.

         Штатний розпис Центру затверджено в установленому порядку згідно з діючим законодавства, відповідно до Типових штатних нормативів для позашкільних навчальних закладів, затверджених наказом МОН від 11.03.2010 року № 202. Фактична кількість працівників відповідає штатному розпису та умовам роботи закладу.

         Фінансово-господарська діяльність здійснюється відповідно до кошторисів доходів та видатків установ загального та спеціального фонду бюджету, затверджених в установленому порядку згідно з чинним законодавством. Ліміти асигнувань доводяться установі лімітними довідками про бюджетні асигнування на кожен рік, які затверджуються рішенням сесії Самарської районної у місті Дніпропетровську ради.

         Табель фактично відпрацьованого робочого часу адміністративно-обслуговуючого персоналу Центру ведеться завідуючим господарством з підтверджуючими документами про відсутність працівника.

         Облік матеріальних цінностей ведеться згідно з «Інструкцією по обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ», затвердженою наказом Державного  Казначейства України.

         З особами, відповідальними за збереження товарно-матеріальних цінностей,  складений письмовий договір, який оформлений згідно з чинним законодавством. Відповідальною за проведення інструктажу з матеріально-відповідальними особами з питань обліку та збереження матеріальних цінностей наказом по Центру призначена головний бухгалтер.

         Здійснення передачі матеріальних цінностей у випадку зміни особи, яка за них відповідає, проводиться правильно: здійснюється інвентаризація, складається акт передачі, який затверджується директором.

         Документи, що відображають фінансово-господарську діяльність, ведуться достовірно. Є в наявності Технічний паспорт закладу, інвентарні списки основних засобів та інших необоротних активів, облік малоцінних та швидкозношуваних матеріалів, що знаходяться в експлуатації. Складський облік матеріалів ведеться в оборотно-сальдових відомостях. Проводиться своєчасне оприбуткування та списання матеріальних цінностей. Відомості про видачу  витратних матеріалів додаються до актів на  списання і є стверджуючим  документом до меморіального ордеру № 13  «Накопичувальна відомість витрачання матеріалів».

 

/span