КПНЗ "Центр дитячої та юнацької творчості" ДМР

 

Фінансова діяльність

      Фінансове забезпечення діяльності  комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Дніпропетровської міської ради ведеться при самостійному бухгалтерському обліку з районного бюджету, строго у відповідності з нормативно-правовими документами, згідно з «Інструкцією про бухгалтерський облік у бюджетних установах», Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про пенсійне забезпечення», Закон «Про оподаткування доходів громадян», іншими існуючими нормативно-правовими актами, постановами Кабінету Міністрів України, Положенням про бухгалтерію та наказів по Центру.

         У плані роботи  Центру  є в наявності конкретні заходи щодо фінансово-господарської діяльності закладу з визначеними термінами виконання та призначеннями відповідних осіб.

         Штатний розпис Центру затверджено в установленому порядку згідно з діючим законодавства, відповідно до Типових штатних нормативів для позашкільних навчальних закладів, затверджених наказом МОН від 11.03.2010 року № 202. Фактична кількість працівників відповідає штатному розпису та умовам роботи закладу.

         Фінансово-господарська діяльність здійснюється відповідно до кошторисів доходів та видатків установ загального та спеціального фонду бюджету, затверджених в установленому порядку згідно з чинним законодавством. Ліміти асигнувань доводяться установі лімітними довідками про бюджетні асигнування на кожен рік, які затверджуються рішенням сесії Самарської районної у місті Дніпропетровську ради.

         Табель фактично відпрацьованого робочого часу адміністративно-обслуговуючого персоналу Центру ведеться завідуючим господарством з підтверджуючими документами про відсутність працівника.

         Облік матеріальних цінностей ведеться згідно з «Інструкцією по обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ», затвердженою наказом Державного  Казначейства України.

         З особами, відповідальними за збереження товарно-матеріальних цінностей,  складений письмовий договір, який оформлений згідно з чинним законодавством. Відповідальною за проведення інструктажу з матеріально-відповідальними особами з питань обліку та збереження матеріальних цінностей наказом по Центру призначена головний бухгалтер.

         Здійснення передачі матеріальних цінностей у випадку зміни особи, яка за них відповідає, проводиться правильно: здійснюється інвентаризація, складається акт передачі, який затверджується директором.

         Документи, що відображають фінансово-господарську діяльність, ведуться достовірно. Є в наявності Технічний паспорт закладу, інвентарні списки основних засобів та інших необоротних активів, облік малоцінних та швидкозношуваних матеріалів, що знаходяться в експлуатації. Складський облік матеріалів ведеться в оборотно-сальдових відомостях. Проводиться своєчасне оприбуткування та списання матеріальних цінностей. Відомості про видачу  витратних матеріалів додаються до актів на  списання і є стверджуючим  документом до меморіального ордеру № 13  «Накопичувальна відомість витрачання матеріалів».

 

/span